Zaproszenie

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3079-zaproszenie-2.html
Zapraszamy mieszkańców gmin LGD (Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki [...]

prow logo 21635Zapraszamy mieszkańców gmin LGD (Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Kowal, Lubień Kujawski, Izbica Kujawska, Lubraniec, Lubanie, Włocławek i miasto Kowal) do biura LGD w Choceniu w celu konsultacji opracowywanej wielofunduszowej strategii na lata 2013- 2020.

Strategia jest opracowywana z szerokim zaangażowaniem mieszkańców w ramach tzw. RLKS – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. W biurze Stowarzyszenia mieszkańcy mogą uzyskać informacje o możliwościach realizacji projektów za pośrednictwem LGD w nowej perspektywie. Mają również możliwość wyrażenia swoich opinii o kierunkach/celach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zapoznania się z materiałami informacyjnymi, złożyć swoje opinie i uwagi, przedyskutować interesujące ich kwestie jak również wypełnić ankietę.

Materiały i informacje o nowy okresie programowania, pracami nad LSR są zamieszane na bieżąco na stronie LGD www.kujawiaki.pl w zakładce PERSPEKTYWA 2014-2020.
Konsultacje są prowadzone w biurze LGD oraz na spotkaniach z mieszkańcami.

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
Choceń, ul. Włocławska 16
Czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (wtorek 8.00-16.00)
tel./fax 54 284 66 69, 54 233 98 33
tel. kom. 728 462 482, 728 462 481

ZAPRASZAMY

 

Powrót

Polecane artykuły:


Egzekucja zaległości za wodę i ścieki

W ciągu ostatnich tygodni wysłaliśmy kilkadziesiąt zawiadomień o wysokości zaległości w opłatach za wodę i ścieki oraz wezwań do spłaty zadłużenia. Większość osób, które otrzymały [...]

Podpisano umowę na zakup wyposażenia dla szkół

Zakończyło się postępowanie przetargowe pn. ”Zakup wyposażenia dla szkół w ramach projektu „Uczymy się z pasją” ". W dniu 17 czerwca 2024 r., Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski podp [...]