Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3080-medale-za-dlugoletnie-pozycie-malzenskie.html
W dniu 1 października 2015 r. w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka odbyła się uroczystoś [...]

W dniu 1 października 2015 r. w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medalami zostały odznaczone Pary Jubilatów, które przeżyły ze sobą 50 i więcej lat.

Uroczystego wręczenia Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Choceń Pan Roman Nowakowski wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Choceniu Panią Marią Dobiecką. Odznaczonym parom wręczono legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty i zaproszono na poczęstunek.
Podniosłą chwilę uczczono, wznosząc toast symboliczną lampką szampana, przy występach dzieci i młodzieży pod opieką Pani Katarzyny Kurkiewicz-Błaszczyk.


Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali odznaczeni:
Państwo Wanda i Teofil Borkowscy
Państwo Halina i Teofil Czarniak
Państwo Wanda i Tadeusz Kwiatkowscy
Państwo Janina i Henryk Mazurkiewicz
Państwo Jadwiga i Leszek Snopkowscy


Szanownym Jubilatom z okazji Jubileuszu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, szczęścia na dalsze lata wspólnego życia oraz winszujemy, abyście każdego roku obchodzili ten dzień, tak szczególnie jak obchodziliście wówczas, kiedy po raz pierwszy wypowiadaliście sobie sakramentalne „TAK”.

Maria Dobiecka

 

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłosiliśmy drugi przetarg na wykonanie fontanny na skwerku

Ogłosiliśmy drugi przetarg na wykonanie fontanny na skwerku w Choceniu. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl do dnia 30 lipca 2 [...]

Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie fontanny na skwerku

Czynimy starania w zakresie rozwoju w Choceniu infrastruktury rekreacyjnej. Przygotowano stosowną dokumentację i złożono wniosek o finansowanie do Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki, [...]