Przebudowa dróg ...

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/309-przebudowa-drog.html
W ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-20 [...]

W ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, Gmina Choceń realizuje inwestycję pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 190732C Borzymie – Kolonia Borzymie o dł. 1,880 km”. Wartość projektu wynosi 902.661,65 PLN. Źródła finansowania: środki Wojewody (NPPDL – MSWiA) – 451.240,56 PLN, budżet samorządu – Gminy Choceń – 302.452,13 PLN oraz wkład własny Partnera – 148.968,96 PLN. W wyniku realizacji w/w zadania powstanie odcinek drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca gr. 4 cm i  ścieralna gr. 4 cm) wraz z poboczami o szerokości korony drogi 5,5 m. Planowany termin zakończenia przebudowy to sierpień 2009 r. Wykonawcą jest firma  przez WPRD z Nowej Wsi.

 

   

Powrót

Polecane artykuły:


Badania w kierunku osteoporozy dla mieszkańców Gminy Choceń.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Choceń na kolejne bezpłatne badanie w kierunku osteoporozy dnia 6 sierpnia w godzinach od 10:00 do 17:00 przy hali sportowej ul. Sikorskiego 12. Obowiązują zapisy p [...]

Potrzebni opiekunowie – gospodarze gminnych terenów rekreacyjnych.

Odwieczny problem – dewastacja, śmieci, itd. Parki, urządzenia rekreacyjne, place zabaw, siłownie, boiska to nasze wspólne dobra wybudowane za naprawdę duże pieniądze – nasze wspólne pieni [...]