Ogłoszenie o przetargu

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3093-ogloszenie-o-przetargu.html
Wójt Gminy Choceń ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż: - nieruchom [...]
Wójt Gminy Choceń
ogłasza
I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:

- nieruchomości położonych w Choceniu, Gmina Choceń składających się z działek oznaczonych numerem :


1)   Dz. nr – 203/2 o pow. 1,8400 ha (w tym: RIII b – 0,0600 ha, RIV a – 1,7800 ha), nieruchomość niezabudowana - księga wieczysta numer WL1W/00083252/1

2)  Dz. nr – 203/3 o pow. 2,7500 ha (w tym: RIII a – 0,5000 ha, RIII b – 0,7400 ha, RIV a – 1,5100 ha), nieruchomość niezabudowana – księga wieczysta numer WL1W/00015636/0

Przedmiotem przetargu są dwie nieruchomości  sprzedawane łącznie w ramach jednej pozycji przetargowej.

 

Przeznaczenie nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego:

Dla terenu na którym położone są nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 203/2 i 203/3 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń (Uchwała Rady Gminy Nr XIV/112/12 z dnia 28 marca 2012 r.), teren ten oznaczony jest symbolem MNU – strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej potencjalnej.

Księga wieczysta: WL1W/00083252/1 i WL1W/00015636/0 - Sąd Rejonowy we Włocławku – Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 410 000,00 zł: słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych 00/100. Cena nie zawiera podatku VAT

- za dz. nr 203/2 – 164 600,00 zł
- za dz. nr – 203/3 – 245 400,00 zł

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze licytacji ustnej. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 ze zm.)

 

Wadium: 10 % ceny wywoławczej ( 41 000,00 zł) należy wnieść do dnia 09 listopada 2015 r. (w kasie Urzędu Gminy do godz. 15.00). Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Choceniu - Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Choceniu, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność w terminie ustalonym w zaproszeniu do jej zawarcia.

 

Do przetargu może przystąpić:

- każda osoba z wyjątkiem osób wymienionych w Regulaminie przetargu,

Regulamin wraz z ogłoszeniem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Choceniu oraz na stronie internetowej www.bip.chocen.pl  w sekcji ,,Nieruchomości’’.

 

Miejsce i termin przetargu

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4 – pok. Nr 3 dnia 13.11.2015 r., o godzinie 11:00. Przetarg wygrywa ta osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w licytacji ustnej. Przetarg jest ważny, chociażby uczestniczyła tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Zastrzega  się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

 

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać w dni robocze po uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do udzielania informacji.

Osoba do udzielania informacji:

Hanna Gołębiewska tel.: 054 284-60-33,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powrót

Polecane artykuły:


Warsztaty z ratownictwa technicznego dla jednostek OSP z terenu gminy Choceń.

Dnia 29.06.2024 r na placu OSP Nakonowo Stare odbyły się kolejne warsztaty z ratownictwa technicznego dla jednostek OSP z terenu gminy Choceń. W czasie ćwiczeń były dużo atrakcji zjeżdżalnie, [...]

Trwają prace przy rewitalizacji świetlicy w Wichrowicach

„Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowościach Wichrowice i Olganowo” jest w trakcie. Zadanie jest realizowane przez firmę Usługi Remontowo-Wykończeniowe "Lux-Bud" Łukasz Tyde.&nb [...]