Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3095-komunikaty-panstwowej-komisji-wyborczej-o-technice-glosowania-w-wyborach-do-sejmu-rp-i-do-senatu-rp.html
Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej o technice głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu R [...] Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej o technice głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)


Plakaty informacyjne:
[pobierz plakat SEJM 2015]
[pobierz plakat SENAT 2015]

Powrót

Polecane artykuły:


Ogólnopolska Karta Seniorów dla naszych mieszkańców

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych seniorów przystępujemy do programu „Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Gmina Choceń”. Osoby, które ukończyły 60 rok życia [...]

Borzymie tereny rekreacyjne

Boisko sportowe, plac zabaw itd. zlokalizowane jest na terenie placu przed tzw. pałacem Teren jest Spółdzielni Mieszkaniowej Jarantowice. Zgodnie z podpisaną umową to gmina zarządza tym terenem [...]