Mieszkańcy miejscowości Choceń, Czerniewice I i Czerniewice II

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3158-mieszkancy-miejscowosci-chocen-czerniewice-i-i-czerniewice-ii.html
Starosta włocławski Kazimierz Kaca informuje, że wyłoniony został wykonawca prac geodezyjnych p [...] Starosta włocławski Kazimierz Kaca informuje, że wyłoniony został wykonawca prac geodezyjnych polegających na weryfikacji danych ewidencyjnych dotyczących użytków zabudowanych oraz budynków pod kątem ich funkcji w zakresie zgodności ze stanem faktycznym w terenie oraz uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków o nowe ( dotychczas nieujawnione) atrybuty określone w§ 63 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. 2015.542).
Prace prowadzone będą w miesiącach : październik, listopad, grudzień.

W związku z powyższym prosi mieszkańców wsi, w których prace te będą prowadzone, aby udostępnili geodetom swoje nieruchomości do oględzin i pomiarów oraz udzielili odpowiedzi na zadane przez nich pytania dotyczące m. in. Atrybutów budynków.
Wykonawcy będą się legitymowali zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Firma wykonująca pracę: Pracownia Kartograficzna-MKART Magdalena Klugiewicz Brzeźno 41 87-162 Lubicz Górny

Powrót

Polecane artykuły:


Tablety dla Absolwentów

W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/2024 w dniu 21 czerwca 2024 r., zostały wręczone specjalne nagrody Wójta Gminy Choceń dla absolwentów szkół podstawowych. Uczniowie za u [...]

Dron nad szkołą w Wilkowicach

Na zdjęciach z drona Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Wilkowicach i jej otoczenie. Obecnie trwają prace przy rozbudowie budynku szkoły o pomieszczenia stołówki. Wykonanie zadania do stan [...]