Informacja z sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3159-informacja-z-sesji-rady-gminy.html
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 października 2015 r., omawiano wa [...] Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 października 2015 r., omawiano ważne dla naszej gminy sprawy. Najważniejszą z nich było przystąpienie do współdziałania z Gminą Lubień Kujawski w zakresie realizacji projektu pn. „Przebudowa dróg w układzie przestrzennym w wybranych obszarach gmin Choceń, Lubień Kujawski uwzględniająca poprawę warunków technicznych i poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępności transportowej” zaplanowanego do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przyjęto do realizacji zadanie własne Gminy Lubień Kujawski z zakresu infrastruktury drogowej dotyczące zarządzania drogą gminną na terenie Gminy Lubień Kujawski Nr 191442 C Wiktorowo – gr. gminy na odcinku 223,85 m. Wniosek o dofinansowanie realizacji ponad 5,5 km dróg w tym rejonie złożymy do Urzędu Wojewódzkiego jeszcze w tym miesiącu.

A ponadto:
  • wyrażono zgodę na udzielenie w 2016 roku pomocy finansowej dla Gminy Lubień Kujawski w wysokości do 913.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski”, zaplanowanego do realizacji w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
  • wyznaczono nowego inkasenta do poboru podatków w miejscowości Skibice w osobie Pani Magdaleny Czołpińskiej.
  • zarządzono wybory organów sołectwa Skibice. Zebranie odbędzie się w dniu 30.11.2015 r., (poniedziałek) o godz.18.00 w firmie Kujawskie Zioła.
  • podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 859.163,37 w 2015 roku oraz dokonano zmian w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choceń na lata 2015 – 2031.
  • podjęto uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia woli zagospodarowania terenów rekreacyjnych położonych nad jeziorem Borzymowskim z ewentualnym wydzierżawieniem na okres 10 lat.
Uchwały w tym zakresie zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na stronie BIP Urzędu.

Powrót

Polecane artykuły:


Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana zakupiła koparko-ładowarkę

W ostatnich dniach Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana z powodzeniem zakończyła pierwszą inwestycję w ramach otrzymanych środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Spółdzielnia zakupi [...]

Ogłosiliśmy drugi przetarg na wykonanie fontanny na skwerku

Ogłosiliśmy drugi przetarg na wykonanie fontanny na skwerku w Choceniu. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl do dnia 30 lipca 2 [...]