OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - zmiana terminu składania ofert

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/317-ogoszenie-o-przetargu-nieograniczonym-zmiana-terminu-skadania-ofert.html
Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-341-4/09 – „Budowa [...]

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-341-4/09 – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Choceń”. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

W związku z awarią strony internetowej: www.chocen.pl, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy w Choceniu, 87-850 Choceń; ul. Sikorskiego 4), w terminie najpóźniej do dnia 05 czerwca 2009 r., do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3, w dniu 05 czerwca 2009 r. o godz. 10.05.
 
Załączniki do pobrania:

1) SIWZ (dokument *.doc)

2) Projekty techniczne (dokument *.rar)

3) Specyfikacja techniczna (dokument *.rar)

4) Przedmiary (dokument *.rar)

5) Odpowiedz na zapytanie nr 1

6) Odpowiedź na zapytanie nr 2 

 

Za utrudnienia wynikające z awarii przepraszamy.

Powrót

Polecane artykuły:


Borzymie tereny rekreacyjne

Boisko sportowe, plac zabaw itd. zlokalizowane jest na terenie placu przed tzw. pałacem Teren jest Spółdzielni Mieszkaniowej Jarantowice. Zgodnie z podpisaną umową to gmina zarządza tym terenem [...]

Wizyta w Food Parku w Czerniewicach

Na zaproszenie Prezesa Food Park Pana Sergiusza Janowskiego delegacja z samorządu naszej gminy gościła w zakładzie w Dziardonicach i Czerniewicach. Wśród delegacji byli Wójt gminy Roman Nowakow [...]