80 rocznica powstania Szkoły w Choceniu ...

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/318-80-rocznica-powstania-szkoy-w-choceniu.html
Szkoła w Choceniu obchodziła 80 rocznica powstania. Mury szkoły stanęły w 1929 roku. Jak na owe [...]

Szkoła w Choceniu obchodziła 80 rocznica powstania. Mury szkoły stanęły w 1929 roku. Jak na owe czasy był to okazały
budynek, który tylko niewiele zmienił swoje zewnętrzne oblicze. W 1970 r. dobudowano salę gimnastyczną i jej zaplecze a w 1972r. ciąg sanitarny. Od początku była to siedmioklasowa publiczna szkoła powszechna z trzema równoległymi oddziałami. Nie zawsze szkoła była tak pięknie odmalowana oraz dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne. Na to trzeba było wielu długich lat i starań ludzi, którzy pracowali w szkole i dla szkoły.

 

Ale nigdy nie brakowało ludzi zaangażowanych. Należy wspomnieć Marię Higelsberger córkę miejscowego dziedzica, która ofiarowała grunty, na których wybudowano budynek, a następnie wraz z pierwszym kierownikiem p. Teodorem Sujczyńskim starała się o gromadzenie wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Pamiętać należy o wielu innych p. Stefaniaku kierowniku szkoły, którego staraniem rozpoczęto budowę
szkoły.Szkoła usytuowana w najpiękniejszej części Chocenia już na samym początku pełniła funkcję ośrodka kultury skupiającego nie tylko uczniów, ale również ich rodziców i mieszkańców okolicznych wsi, którzy z ogromnym zaangażowaniem towarzyszyli szkole przez wszystkie jej lata. Warto zaznaczyć, że już od 1937r. uczniowie pod kierunkiem ówczesnego kierownika przygotowywali i prezentowali dwa razy w roku przedstawienia, z których dochód był przeznaczony na doposażenie pracowni. Jak pisze w swym pamiętniku p. Sujczyński były w szkole dwie świetnie wyposażone pracownie: stolarska i gospodarstwa domowego, w których chłopcy i dziewczęta zdobywali praktyczne umiejętności. Zajęcia te bardzo cieszyły
rodziców. Wiele starań ówczesny gospodarz włożył w zgromadzenie otoczenia szkolnego. Z ministerstwa pozyskał środki na założenie ogródka szkolnego, w którym nie tylko kwiaty wabiły oczy swym pięknem i różnorodnością kolorów, ale były również zagonki uprawne oraz owocowy sad. Między budynkiem szkolnym a skupiskiem krzewów ozdobnych znajdowało się wielkie boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Na całym terenie porozrzucane były ławeczki z oparciem dla tych uczniów, którzy w czasie przerwy chcieli wypocząć, poczytać lub odprężyć się. Szkoła od zawsze cieszyła się dobrą opinią i często była odwiedzana przez władze. W 1932 r. gościła Chińską Misję Oświatową przy Lidze Narodów.

W 1939r. zatrzymał się wspaniały rozwój naszej placówki. Szkoła początkowo została zajęta przez Niemców na szpital, a później uczyły się tu dzieci niemieckie. Polskiej szkoły oficjalnie nie było, ale wieczorami na tajnych kompletach kilkoro uczniów uczyło się czytania, pisania i rachunków u nauczycieli p. Jana Koczelewskiego i p.Masłowskiego. Działania wojenne spowodowały zniszczenie mienia szkolnego i dewastację pięknego ogrodu, ale budynek ocalał i po wyzwoleniu 02 lutego 1945r. można było wznowić zajęcia dydaktyczne. Pierwszym dyrektorem szkoły w wolnej Polsce został pan Władysław Markowski, który od nowa organizował zajęcia szkolne, co przy braku podręczników, opału, pomocy dydaktycznych
było bardzo trudne. Ale udało się. Szkoła podjęła swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i kulturalną i tak jest do dziś. Kolejni dyrektorzy;
- p. Jerzy Szymański 1965
- p. Barbara Gabrysiak i obecny dyrektor p. Anna Pawłowska są kontynuatorami dzieła, które rozpoczęło się przed 80-laty, a nawet wcześniej. Czego życzyć Jubilatce w tym ważnym dla niej dniu? Aby tak jak dotychczas rozwijała się prężnie przy udziale nauczycieli, rodziców, uczniów i wszystkich zaangażowanych mieszkańców Chocenia i okolic.

Powrót

Polecane artykuły:


Kostka brukowa na sprzedaż

Budując nowe ulice demontujemy starą kostkę brukową. Obecnie taka sytuacja ma miejsce na ulicy Św. Antoniego w Czerniewicach. Planujemy odzyskać około 700 m2 kostki. Niniejszym wystawiamy ją n [...]

Wycieczka do Warszawy

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń i Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach zaprasza społeczność naszej gminy do udziału w wycieczce do Warszawy w 80 - rocznicę wybuchu powst [...]