Kanalizacja w gminie Choceń

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/319-kanalizacja-w-gminie-choce.html
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/611/09 z dnia 28 maja 2009r., podją [...] Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/611/09 z dnia 28 maja 2009r., podjął pomyślną dla mieszkańców gminy Choceń decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 4.430.542 zł dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Choceń. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja osiedla przy ul. Polnej, w Jarantowicach, Borzymiu, ul. Parkowej, Zakrzewku, Wilkowiczkach i Czerniewicach.
Planowana jest także rozbudowa oczyszczalni w Choceniu oraz przepięcie ścieków, które dotychczas wpływają do oczyszczalni MAT w Czerniewicach. Zadanie realizowane będzie przez 3 lata w ramach Osi priorytetowej Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Powrót

Polecane artykuły:


Zakończono prace przy termomodernizacji i modernizacji kompleksu szkolnego w Choceniu

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe DAWBUD Adam Iwański z Włocławka zrealizowało prace budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn: „ Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceni [...]