Ostrzeżenie - silny wiatr

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3206-ostrzezenie-silny-wiatr-2.html
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o możliwym wystąpieniu zjawiska: silny wiat [...] Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o możliwym wystąpieniu zjawiska: silny wiatr. Od godziny 7:00 dnia 18.11.2015r. do godz. 19:00 dnia 18.11.2015r. 

Informacje: stopień zagrożenia: 1, kierunek W, prędkość 20-35 km/h, porywy do 90 km/h, lokalne ryzyko (30%) do 100 km/h

Powrót

Polecane artykuły:


Inwestujemy na Giełdzie Energii

Za pośrednictwem firmy 4EDU spółka z o.o. z Gliwic wystąpiliśmy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie „Białych Certyfikatów”,  dla inwestycji Kompleksowa modernizacja budyn [...]