Zjazd Hufca ZHP Włocławek - Powiat

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3217-zjazd-hufca-zhp-wloclawek-powiat-2.html
100%auto
Dnia 20 listopada 2015, w budynku Gimnazjum odbył się zjazd Hufca ZHP Włocławek – Powiat z sie [...] Dnia 20 listopada 2015, w budynku Gimnazjum odbył się zjazd Hufca ZHP Włocławek – Powiat z siedzibą w Choceniu celem podsumowania kadencji władz w latach 2011 – 2015 oraz wyboru nowego komendanta i komendy hufca. Na 42 osoby uprawnione do głosowania stawiło się 28 instruktorów i funkcyjnych hufca. 

Przypomnijmy, że Hufiec ZHP Włocławek – Powiat ma swoją siedzibą w Choceniu, a skupia harcerzy z całego powiatu włocławskiego. Najprężniej działają jednostki w Choceniu, Boniewie, Kruszynie, Lubieniu Kujawskim, Grabkowie i Kowalu. Hufiec skupia w swojej działalności 262 osoby. Do 20.11 przez 6 lat funkcję komendantki pełniła phm. Katarzyna Jankowska (Lińczak). 


Zjazd obył się w obecności pełnomocnika z komendy chorągwi kuj-pom. – hm. Wojciecha Chwil. Na uroczystość przybyli również zaproszeni gości: Wójt Gminy Choceń Pan Roman Nowakowski, Przewodniczący Rady Gminy Choceń Pan Józef Pawłowski, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Pan Tomasz Olach oraz Państwo Piotr i Bożena Lewandowicz. 

Po sprawozdaniu komendy z działalności oraz po głosowaniu nad absolutorium przyszedł czas na wybory. W głosowaniu jawnym, wszyscy zgromadzeni jednogłośnie powierzyli funkcję komendanta hufca ponownie phm. Katarzynie Jankowskiej. Druhna Kasia będzie sprawować władzę przez kolejne 4 lata czyli do 2019 roku. W skład komendy hufca powołani zostali:
  • z-ca komendanta ds. programowych – pwd. Natalia Najlepsza (Choceń)
  • z-ca komendanta ds. kształcenia i pracy z kadrą – pwd. Joanna Morawska (Boniewo)
  • skarbnik hufca – pwd. Marlena Jakubowska (Choceń)
  • członek komendy hufca – kwatermistrz – pwd. Piotr Jankowski (Choceń)
  • członek komendy hufca ds. promocji i informacji – pwd. Mikołaj Zaborowski (Lubień Kuj.)
Podczas zjazdu wybrano również komisję rewizyjną hufca: przewodnicząca pwd. Alicja Ryniec (Choceń), członkowie – pwd. Iwona Banasiak (Lubień Kuj.) oraz pwd. Agnieszka Golińska (Kruszyn)

Wójt Gminy Choceń życzy powodzenia i samych sukcesów w działalności hufca.
Komendant Hufca
phm. Katarzyna Jankowska


Powrót

Polecane artykuły:


Narodowe Święto Niepodległości w Choceniu

W dniu 11 listopada br., wspólnie obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Rozpoczęliśmy od Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny w kościele św. Idziego w Choceniu. Uroczystość w [...]

Podatki 2024

To zawsze trudny temat bo podatków nikt płacić nie lubi. Rok bieżący to cenowe i inflacyjne szaleństwo. Dlatego stawki maksymalne ustalane przez Ministerstwo znacznie wzrosły. Rada Gminy zdecyd [...]