Terminarz zebrań strażackich

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3273-terminarz-zebran-strazackich.html
Tegoroczny cykl zebrań, podczas których strażacy omawiają najważniejsze sprawy swoich jednostek [...] Tegoroczny cykl zebrań, podczas których strażacy omawiają najważniejsze sprawy swoich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych otwiera spotkanie druhów z Nakonowa Starego.
Harmonogram zebrań strażackich przedstawia się następująco:

09.01.2016 sobota godz. 16.00 Nakonowo Stare
06.02.2016 sobota godz. 14.00 Choceń
20.02.2016 sobota godz. 16.00 Wichrowice
27.02.2016 sobota godz. 17.00 Czerniewice
12.03.2016 sobota godz. 16.00 Szczutkowo
13.03.2016 niedziela godz. 14.00 Śmiłowice
19.03.2016 sobota godz. 17.00 Wilkowice

Powrót

Polecane artykuły:


Podatki 2024

To zawsze trudny temat bo podatków nikt płacić nie lubi. Rok bieżący to cenowe i inflacyjne szaleństwo. Dlatego stawki maksymalne ustalane przez Ministerstwo znacznie wzrosły. Rada Gminy zdecyd [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Realizacja celu ogólnego 2 miała za zadanie przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie spo [...]