Szczęśliwy finał

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/328-szczliwy-fina.html
  Projekt dotyczący „Przebudowy drogi gminnej Janowo - Choceń o długości 1,795 km&rd [...]

 

Projekt dotyczący „Przebudowy drogi gminnej Janowo - Choceń o długości 1,795 km”, który został zakończony w grudniu 2008 r., uzyskał akceptację Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W maju br. podpisano umowę, a obecnie złożono już wniosek o płatność. Przebudowa w/w drogi zostanie dofinansowana kwotą 390.230,46 zł. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko  – Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę drogi w Skibicach

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190708C Skibice-Wichrowice” (od drogi powiatowej). Przedmiot zamówienia obejmuje roboty przygotowa [...]

Dron nad szkołą w Wilkowicach

Na zdjęciach z drona Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Wilkowicach i jej otoczenie. Obecnie trwają prace przy rozbudowie budynku szkoły o pomieszczenia stołówki. Wykonanie zadania do stan [...]