W odpowiedzi na pytania mieszkańców: kto ma odśnieżać chodniki?

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3294-w-odpowiedzi-na-pytania-mieszkancow-kto-ma-odsniezac-chodniki.html
Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w [...]

Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (bez względu czy są zabudowane czy też nie) należy do właścicieli i zarządców tych nieruchomości.

Do właścicieli i zarządców natomiast nie należy sprzątanie tych części chodników, które stanowią przystanki autobusowe oraz miejsca płatnego postoju, parkowania pojazdów na chodniku przyległym do nieruchomości.

Niejednokrotnie jest wiele „spięć” na linii właściciel posesji, a firma odśnieżająca. Zdarza się, że śnieg usunięty przez mieszkańców zepchnięty jest ponownie na chodnik przez pługi odśnieżające ulice.

Zwróciliśmy wykonawcom uwagę na powyższy fakt, prace mają wykonać tak aby uszanować również wysiłek mieszkańców. Uwagi te przekazaliśmy także do Powiatowego Zarządu Dróg i Rejonu Dróg Wojewódzkich. Prosimy jednak nie wyrzucać śniegu na środek jezdni lecz złożyć przy krawężniku.


Krzysztof Wojtalik
Insp. ds. dróg gminnych

Powrót

Polecane artykuły:


Nowy sprzęt dla OSP w Choceniu

W dniu dzisiejszym strażacy z OSP w Choceniu odbierają od producenta łódź w pięknym strażackim kolorze. Gmina Choceń przekazała na zakup sprzętu dotację w wysokości 110 tys. zł. Łódź b [...]

Przetarg na remont świetlicy i budowę drogi - ogłoszony

Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn.:”Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowościach Wichrowice i Olganowo”. Oferty można składać za pośrednictwem Platfor [...]