Pomoc Wojewody Kujawsko–Pomorskiego dla pogorzelców.

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3368-pomoc-wojewody-kujawsko-pomorskiego-dla-pogorzelcow.html
Od 4  marca 2016 w mieszkaniach zalanych w wyniku pożaru w Śmiłowicach działają 3 osuszacz [...] Od 4  marca 2016 w mieszkaniach zalanych w wyniku pożaru w Śmiłowicach działają 3 osuszacze powietrza. Pozwoli to odzyskać wilgoć ze ścian i stropów zalanych w czasie akcji gaśniczej. Mieszkania wymagają remontu w większym lub mniejszym stopniu. Podwieszane sufity po prostu spadły. Deski i polepa na stropie zostały zamoczone, dlatego te urządzenia są bardzo pomocne.  Osuszacze zostały do nas dostarczone przez Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy. Potrzeby są duże. Liczymy na dalszą pomoc. W imieniu poszkodowanych składamy serdeczne podziękowania za okazałą pomoc i zrozumienie.

Powrót

Polecane artykuły:


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Realizacja celu ogólnego 2 miała za zadanie przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie spo [...]