Program „UCZEŃ NA WSI” rozliczony

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/337-program-ucze-na-wsi-rozliczony.html
Pragniemy poinformować, że wszyscy wnioskujący o dofinansowanie z programu „ Uczeń na wsi& [...] Pragniemy poinformować, że wszyscy wnioskujący o dofinansowanie z programu „ Uczeń na wsi” rozliczyli się w terminie. Łącznie z programu w roku szkolnym 2008/2009 skorzystało 45 uczniów niepełnosprawnych. Jednak według naszej informacji pomoc mogłoby otrzymać prawie 58 osób. Dzięki otrzymanym środkom uczniowie niepełnosprawni mogli dokonać  zakupów artykułów niezbędnych do pobierania nauki. W lipcu br. Gmina Choceń złożyła oświadczenie o przystąpieniu do kolejnej edycji programu „ UCZEŃ NA WSI „.Zostaliśmy zakwalifikowani do programu i możemy przyjmować wnioski na rok szkolny 2009/2010.
Od dnia 15-tego do 30-tego września zainteresowane osoby mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki uczniów, którzy posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności.
Należy jednak pamiętać, że z otrzymanej kwoty trzeba się będzie rozliczyć zgodnie z podpisanymi później umowami. Katalog wydatków kwalifikujących się do rozliczenia jest dokładnie określony i każdy wnioskodawca otrzyma go w chwili składania wniosku. Jakiekolwiek informacje zainteresowane osoby mogą uzyskiwać w Urzędzie Gminy w Choceniu pokój nr 2.

Powrót

Polecane artykuły:


Wycieczka do Warszawy

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń i Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach zaprasza społeczność naszej gminy do udziału w wycieczce do Warszawy w 80 - rocznicę wybuchu powst [...]

Dron nad szkołą w Wilkowicach

Na zdjęciach z drona Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Wilkowicach i jej otoczenie. Obecnie trwają prace przy rozbudowie budynku szkoły o pomieszczenia stołówki. Wykonanie zadania do stan [...]