Zebrania strażackie – wybory w OSP Czerniewice i Wichrowice

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3370-zebrania-strazackie-wybory-w-osp-czerniewice-i-wichrowice.html
Za nami już kolejne zebrania strażackie, podczas których strażacy omawiają najważniejsze spraw [...] Za nami już kolejne zebrania strażackie, podczas których strażacy omawiają najważniejsze sprawy swoich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to także zebrania sprawozdawczo – wyborcze. Strażacy podsumowują swoją pięcioletnią pracę w jednostkach na rzecz naszego samorządu. W imieniu samorządu gminy składamy strażakom i ich rodzinom podziękowania za poświęcony czas i trud włożony w nasze bezpieczeństwo. Nowym (starym) władzom w jednostkach życzymy samych sukcesów.Nowy Zarząd OSP Czerniewice
Prezes – Karolina Lewandowska
Naczelnik – Jakub Janowski
Wiceprezes – Zbigniew Lewandowski
Skarbnik – Roman Deskiewicz
Sekretarz – Joanna Więcławska
I Z-ca naczelnika – Waldemar Lewandowski
II Z-ca naczelnika – Bartosz Delewski
Gospodarz – Bartosz Urbański
Członek zarządu – Marek Dorsz

Nowa Komisja Rewizyjna OSP Czerniewice
Andrzej Biliński – przewodniczący,
Mariola Latowska – sekretarz
Roman Biliński – członek

Nowy Zarząd OSP Wichrowice
Prezes – Stanisław Władysiak
Naczelnik – Ewa Kwiatkowska
Zastępca Naczelnika – Piotr Kołodziejczak
Sekretarz – Dominik Turkowski
Skarbnik – Dominika Dobiecka
Gospodarz – Mateusz Andrzejewski
Członek – Paweł Czajkowski

Komisja Rewizyjna
Tomasz Turkowski – przewodniczący
Krzysztof Prus – sekretarz
Waldemar Andrzejewski – członek

Powrót

Polecane artykuły:


Zmiana kodów pocztowych

Poczta Polska, na wniosek Wójta Gminy Choceń, podjęła działania w celu uporządkowania kodów pocztowych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Dotyczy to następujących kodów pocztowych, kt [...]

Informacja z podatkowej sesji Rady Gminy Choceń

Zwołana LVII sesja Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, odbyła się w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu. Podczas sesji radni przyjęli [...]