Zebrania strażackie – wybory w OSP Szczutkowo i Śmiłowice

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3374-zebrania-strazackie-wybory-w-osp-szczutkowo-i-smilowice.html
Za nami już kolejne zebrania strażackie, podczas których strażacy omawiają najważniejsze spraw [...] Za nami już kolejne zebrania strażackie, podczas których strażacy omawiają najważniejsze sprawy swoich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to także zebrania sprawozdawczo – wyborcze. Strażacy podsumowują swoją pięcioletnią pracę w jednostkach na rzecz naszego samorządu. W imieniu samorządu gminy składamy strażakom i ich rodzinom podziękowania za poświęcony czas i trud włożony w nasze bezpieczeństwo. Nowym (starym) władzom w jednostkach życzymy samych sukcesów.


Nowy Zarząd OSP Szczutkowo
Prezes – Kacprzak Adam
Wiceprezes – Zieliński Arkadiusz
Naczelnik – Kacperski Mariusz
Z-ca naczelnika – Trocikowski Grzegorz
Skarbnik – Zieliński Marek
Sekretarz – Kacprzak Jerzy
Gospodarz – Pietrzak Józef

Nowa Komisja Rewizyjna OSP Szczutkowo 
Bladowski Jan – przewodniczący,
Kacperski Włodzimierz – sekretarz
Antczak Mariusz – członek

Nowy Zarząd OSP Śmiłowice
Prezes – Rogowicz Arkadiusz
Wiceprezes - Zawadzka Ewelina
Naczelnik – Wołyniak Adam
I Zastępca Naczelnika – Bińkowski Piotr
II Zastępca Naczelnika - Ruciński Jan
Sekretarz – Dorsz Jadwiga
Skarbnik – Kieszkowski Miłosz
Gospodarz – Świątecki Stanisław
Kronikarz – Woźnica Martyna

Komisja Rewizyjna
Bagiński Michał – przewodniczący
Gwardecki Sławomir – sekretarz
Strzelecki Grzegorz – członek

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja z podatkowej sesji Rady Gminy Choceń

Zwołana LVII sesja Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, odbyła się w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu. Podczas sesji radni przyjęli [...]