Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3375-medale-za-dlugoletnie-pozycie-malzenskie-2.html
W dniu 11 marca 2016 r. w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka odbyła się uroczystość wrę [...] W dniu 11 marca 2016 r. w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medalami zostały odznaczone Pary Jubilatów, które przeżyły ze sobą 50 i więcej lat.

Uroczystego wręczenia Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Choceń Pan Roman Nowakowski wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Choceniu Panią Marią Dobiecką. Odznaczonym parom wręczono legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty i zaproszono na poczęstunek przy występach dzieci i młodzieży pod opieką Pani Katarzyny Kurkiewicz-Błaszczyk.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali odznaczeni:
Państwo Barbara i Czesław Kamińscy
Państwo Henryka i Józef Kowalewscy
Państwo Zofia i Józef Łąccy
Państwo Maria i Stanisław Nowakowscy
Państwo Irena i Eugeniusz Przybyłowscy
Państwo Małgorzata i Ryszard Sroka
Państwo Kazimiera i Leonard Strzykowscy
Państwo Daniela i Józef Suwisz
Państwo Halina i Jerzy Szmajda

Szanownym Jubilatom z okazji Jubileuszu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, szczęścia na dalsze lata wspólnego życia oraz winszujemy, abyście każdego roku obchodzili ten dzień, tak szczególnie jak obchodziliście wówczas, kiedy po raz pierwszy wypowiadaliście sobie sakramentalne „TAK”.

Powrót

Polecane artykuły:


Przetarg - budowa stołówki w szkole w Wilkowicach

W dniu 07 grudnia 2023r. ogłoszono przetarg na zadanie pn.:  „Przebudowa oraz rozbudowa budynku szkoły o pomieszczenia stołówki”. Inwestycja, która obejmuje budowę stołówki w Szkole P [...]

Przystanek autobusowy przy Food Park w Czerniewicach

Na prośbę mieszkańców Czerniewic przy firmie Food Park, przy drodze wojewódzkiej 269 Choceń - Kowal, wykonano przystanek autobusowy. Lokalizacja wiaty na gruntach należących do firmy Food Park [...]