Informacja z sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3391-informacja-z-sesji-rady-gminy-2.html
Ostatnia sesja Rady Gminy, która odbyła się w Choceńskim Centrum Kultury była poświęcona zaga [...] Ostatnia sesja Rady Gminy, która odbyła się w Choceńskim Centrum Kultury była poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa w naszej gminie. Kierownik Posterunku Policji w Choceniu st. asp. Grzegorz Safianowski w obecności Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku nadom. Zdzisława Ciesielskiego, złożył sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Choceniu oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej gminy.

W 2015 r., Posterunek Policji w Choceniu wszczął 158 dochodzeń, wykryto 95 przestępstw, osiągając wskaźnik wykrywalności na poziomie 60,9 %, w ubiegłym roku na poziomie 52,40 %. W porównaniu do ubiegłego roku zwiększyła się ilość zdarzeń związana z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w zakresie wypadków i kolizji. W 2014 roku były 4 wypadki a w ubiegłym roku – 7; natomiast kolizji w 2014 roku – 42, natomiast w ubiegłym roku – 67. Na terenie działania Posterunku ujawniono 31 przypadków kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości, co stanowi wzrost o 72 % w stosunku do roku poprzedniego. Nałożono więcej mandatów karnych przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu na drogach. W 2014 roku było 83, w 2015 – 92. Policjanci udzielili także 530 pouczeń (w 2014 roku było ich 216, co stanowi wzrost o 145 %). Ponadto na terenie działania PP Choceń funkcjonariusze przeprowadzili łącznie 993 interwencji, w 2014 roku było ich 1139.

Radni gminy prosili o zwiększenie patroli pieszych oraz zwiększenie patroli na drogach które nie są drogami głównymi, z uwagi na fakt, że piraci drogowi nie są tylko na drogach głównych. Wójt gminy Choceń – Roman Nowakowski podsumował ubiegły rok współpracy z Policją. Podziękował za cały rok pracy, za samochód, zabezpieczenie imprez i pocisku w Skibicach, skierował także prośbę o dbałość w wykrywanie drobnych przestępstw, z uwagi na fakt, iż jest to dla naszych mieszkańców bardzo ważne.

Zaniepokojenie budzi tylko fakt, że nasza gmina jest zagrożona większą przestępczością na tle Powiatu Włocławskiego, a mówi się o utworzeniu Komisariatów Policji w innych jednostkach.  

Rada gminy przyjęła sprawozdanie za ubiegły rok złożone przez kierownika Posterunku Policji.
Powrót

Polecane artykuły:


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

W dniu 15 listopada 2023 r., (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji Rady Gminy Choceń. Proponowa [...]

Narodowe Święto Niepodległości w Choceniu

W dniu 11 listopada br., wspólnie obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Rozpoczęliśmy od Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny w kościele św. Idziego w Choceniu. Uroczystość w [...]