Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółki Wodnej Choceń.

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3409-walne-zgromadzenie-czlonkow-gminnej-spolki-wodnej-chocen.html
Przed Świętami Wielkanocnymi odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółki Wodnej Ch [...] Przed Świętami Wielkanocnymi odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółki Wodnej Choceń, na którym Prezes GSW Choceń Pan Ireneusz Makowski przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki w 2015 r. Członkowie Walnego Zgromadzenie zatwierdzili sprawozdanie z działalności GSW Choceń oraz udzielili absolutorium Zarządowi Spółki na kolejny rok. Podjęto także uchwałę w sprawie planu pracy oraz budżetu Spółki na 2016 r. Zatwierdzono również wysokość składki na rok 2016, która nie uległa zmianie i wciąż wynosi 12 zł z hektara.
Następnie w dyskusji na temat funkcjonowania i potrzeb Gminnej Spółki Wodnej wziął udział Wójt Gminy Choceń Pan Roman Nowakowski. Wielu rolników swoje indywidualne sprawy przedstawiło sołtysom, którzy reprezentują interesy i potrzeby mieszkańców w swoim sołectwie. Każdy z sołtysów przedstawił potrzeby prac melioracyjnych na swoim terenie.
Poniżej prezentujemy Plan Pracy Gminnej Spółki Wodnej Choceń na 2016 r.:

 1. Rów melioracyjny w miejscowości Śmiłowice na odcinku 800 mb (dokończenie rowu na Hubach) oraz 480 mb (rów wzdłuż rzeki Lubieńki od miejsca starego młyna
 2. Rów melioracyjny w miejscowości Bodzanówek na odcinku 500 mb (na wysokości Skoczylas-Mielczarek-Ryniec)
 3. Rów melioracyjny w miejscowości Ługowiska na odcinku 500 mb w stronę jeziora (grunty Pani Gwizdka, Jędrzejewska – ostatni odcinek wzdłuż działek rekreacyjnych) oraz od Pana Zielińskiego w kierunku działek rekreacyjnych
 4. Rów melioracyjny w miejscowości Lutobórz na odcinku około 1000 mb (od Pana Kacprzaka w stronę jeziora)
 5. Rów melioracyjny w miejscowości Wilkowiczki na odcinku 350 mb (lewa strona drogi w kierunku Księżej Kępki, na wysokości gruntów Pana Nowickiego)
 6. Rów melioracyjny na odcinku Szatki - Kuźnice 800 mb (dokończenie rozpoczętych prac w kierunku Pani Ludwickiej i Pana Bagińskiego, docelowo do rzeki Lubieńki)
 7. Rów w Choceniu od ul. Włocławskiej przez Jarantowice w kierunku jeziora – 1500 mb
 8. Rów Wichrowice – dokończenie rozpoczętych prac u Pana Ćwiklińskiego
 9. Krukowo – rów u Pana Wojnakowskiego
 10. Rów Śmiłowice –Jarantowice dokończenie rozpoczętych prac.
 11. Rów melioracyjny w Siewiersku – 500 mb
 12. Naprawa awarii melioracyjnych:
  - naprawa, wymiana- studni, przepustów, przykryć od studni melioracyjnych w miejscowościach: Wichrowice, Krukowo, Bodzanówek, Wola Nakonowska, Kuźnice
  - naprawa awarii melioracyjnej (sieci drenarskiej) w Wilkowicach (Pan Bazela), Borzymiu (Pan Rybacki), Woli Nakonowskiej (Pan Mosak).
Ponadto czyszczenie studzienek melioracyjnych, udrażnianie przepustów, wykaszanie rowów melioracyjnych(utrzymanie w dobrym stanie rowów po konserwacji) rozplantowanie urobku z wykopów.

Zaznaczamy, że wciąż czekamy na kolejne zgłoszenia prac do wykonania w ramach działalności GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ CHOCEŃ.

Powrót

Polecane artykuły:


Śnieżka niestraszna druhom z OSP Choceń

W pełnym sprzęcie ratunkowym, z aparatami powietrznymi i ubraniach bojowych dwóch druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu Piotr i Damian w ostatni weekend weszli na Śnieżkę, najwyższ [...]

Wyniki egzaminów 8 klas w roku szkolnym 2023/2024

Przedmiot SP im. Janusza Korczaka w Choceniu SP im. Ziemi Kujawskiej w Wilkowicach SP im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach Gmina Powiat Woj. Kraj jęz [...]