Oferta na plażę rozstrzygnięta.

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3412-oferta-na-plaze-rozstrzygnieta.html
30 marca minął termin składania ofert na prowadzenie kąpieliska nad jeziorem Choceńskim. Zosta [...] 30 marca minął termin składania ofert na prowadzenie kąpieliska nad jeziorem Choceńskim. Została złożona jedna oferta przez firmę „LAUER” Witold Langa. Została podpisana umowa dzierżawy obiektów, urządzeń i terenu. Firma w ramach dzierżawy ma zabezpieczyć ratowników na kąpielisku, oraz całoroczny dozór obiektu. Dodatkowo będzie płacona dzierżawa w wysokości 10000,00 zł rocznie. Na plaży ma powstać drewniana chata o powierzchni 500 m² i ogrodzenie. Umowa została podpisana na 10 lat. Po tym okresie wszystkie zrealizowane inwestycje przechodzą na własność Gminy Choceń. Na plaży będzie prowadzona gastronomia i wiele różnych atrakcji, które mają zachęcić do aktywnego wypoczynku. Teren plaży został przekazany i już rozpoczęły się przygotowania do pierwszej imprezy plenerowej – majówki.

Powrót

Polecane artykuły:


Edukacja przedszkolna

W ubiegłym roku 2022/2023 w naszych przedszkolach i oddziałach zerowych było 248  dzieci, a z edukacji przedszkolnej poza naszą gminą korzystało 42 uczniów. W roku bieżącym 2023/2024 sy [...]

Dopłata dla Gminy z Funduszu Przewozów Autobusowych w 2024 r.

Gmina Choceń jest wśród organizatorów przewozów, którym w ramach naboru wniosków nr 1/2024/FRPA prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, przyznano dopłatę z Funduszu rozwoju przewoz [...]