Rodzina 500+

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3413-rodzina-501.html
W dniu 01.04.2016r. rozpoczęliśmy przyjmowane wniosków dotyczących programu rządowego „Rodzin [...] W dniu 01.04.2016r. rozpoczęliśmy przyjmowane wniosków dotyczących programu rządowego „Rodzina 500 plus” . Tego dnia pracownicy przyjęli już 55 wniosków. Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu. Program „Rodzina 500 plus” zakłada, iż świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina bez względu na dochody. Świadczenie to obejmuje rodziny, gdzie pierwsze dziecko nie ukończyło 18 roku życia.

W rodzinach posiadających jedno dziecko lub dwoje , w którym jedno ukończyło 18 lat, będzie brane kryterium dochodowe. Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 800,00 zł, natomiast w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym 1 200,00zł.
Jeżeli wniosek będzie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj. w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, rodziny otrzymają wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Później świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym nastąpi złożenie wniosku.

Szczegółowych informacji na miejscu udziela Anna Bilęda oraz Katarzyna Dorsz lub pod numerem telefonu: 603 054 306  w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Powrót

Polecane artykuły:


Siłowe otwieranie drzwi (i nie tylko) organizowane przez FireTrap.pl to kolejne szkolenie, na którym doskonalili swoje umiejętności strażacy OSP Choceń.

Jest to ważna umiejętność, która jest często używana podczas akcji ratunkowych, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie konieczne jest szybkie wejście do budynku w celu ewakuacji lub gaszenia pożaru o [...]

Podpisana umowa na przebudowę dróg

W dniu 08.11.2023 r.  podpisana została umowa na realizację inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych nr 190724C, 190740C oraz ul. Targowej w Choceniu z wykonawcą robót Firmą Inżynieryjno-Dro [...]