Rodzina 500+

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3413-rodzina-501.html
W dniu 01.04.2016r. rozpoczęliśmy przyjmowane wniosków dotyczących programu rządowego „Rodzin [...] W dniu 01.04.2016r. rozpoczęliśmy przyjmowane wniosków dotyczących programu rządowego „Rodzina 500 plus” . Tego dnia pracownicy przyjęli już 55 wniosków. Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu. Program „Rodzina 500 plus” zakłada, iż świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina bez względu na dochody. Świadczenie to obejmuje rodziny, gdzie pierwsze dziecko nie ukończyło 18 roku życia.

W rodzinach posiadających jedno dziecko lub dwoje , w którym jedno ukończyło 18 lat, będzie brane kryterium dochodowe. Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 800,00 zł, natomiast w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym 1 200,00zł.
Jeżeli wniosek będzie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj. w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, rodziny otrzymają wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Później świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym nastąpi złożenie wniosku.

Szczegółowych informacji na miejscu udziela Anna Bilęda oraz Katarzyna Dorsz lub pod numerem telefonu: 603 054 306  w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Powrót

Polecane artykuły:


Wykonawca przebudowy dróg – etap II

                     Podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z  Kutna na [...]

Weryfikacja terenowa drogi w Skibicach

W dniu 4 lipca 2024 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji terenowej wniosku o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Weryfikacja dotyczy 985 mb d [...]