Drogi 2016

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3422-przeglad-po-zimie.html
Wkrótce ruszą prace na nowej „schetynówce”, roboty prowadzone będą na drogach w Szczutkowie [...] Wkrótce ruszą prace na nowej „schetynówce”, roboty prowadzone będą na drogach w Szczutkowie , Lutoborzu i Wiktorowie. W wyniku przeprowadzonego przetargu wykonawcą tych prac zostało konsorcjum firm WPRD Włocławek i PRD Gostynin. Z informacji przekazanych przez prezesa WPRD pana Romana Mikołajczaka wynika że roboty przygotowawcze, w tym wyznaczenie trasy przez geodetę przewidziane jest na 12 kwietnia 2016 r. . Do wykonania jest 5 odcinków dróg (5,5194 km), w tym jeden na terenie gm. Lubień Kujawski, z którą nasza gmina podpisała umowę na sfinansowanie tego odcinka.
W dniu wczorajszym, tj. 07.04.2016 r. ogłosiliśmy przetarg na zadanie pn. „ Przebudowa dróg gminnych Śmiłowice-Pustki Śmiłowskie „ . Będzie ono realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wszystkie materiały przetargowe znajdują się na stronie BIP Gminy Choceń. Roboty obejmowały będą 3 odcinki dróg o łącznej długości 2,415 km .
Natomiast , w dniu dzisiejszym nastąpi otwarcie ofert na „Roboty bitumiczne 2016 „ (dywaniki asfaltowe) , które planowane są do ułożenia na drogach w Czerniewicach, Siewiersku, Stefanowie i Choceniu.
Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę kruszywa – mieszanki wapienno-żwirowej z przeznaczeniem na podbudowy dróg. Wygrała firma PPH Franciszek Żywiczyński z Krzywosądza . Umowę zgodnie z SIWZ podpisano na dwuletni okres, tj. na lata 2016 -2017. Łącznie zamówienie obejmuje dostawę 9000 ton materiału.
Pozytywnie zakończyła się weryfikacja naszego wniosku z dnia 16.11. 2015 r. dotyczącego dofinansowania planowanych robót na drodze Siewiersk-Świątniki. Komisja z udziałem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie zakwalifikowała 860 metrowy odcinek tej drogi do dofinansowania . Uzyskamy wsparcie w kwocie ok. 140 tys. zł .
Na przełomie kwietnia i maja br. planujemy rozpocząć z prace na drodze powiatowej Śmiłowice-Wilkowiczki, na odc. 0,995 km. Początek robót zaplanowany jest od drogi wojewódzkiej Szczerkowo-Kowal, w miejscowości Wilkowiczki. Nasza ubiegłoroczna inicjatywa przebudowy tej drogi spotkała się z przychylnym przyjęciem Starostwa Powiatowego, które także widzi potrzebę remontu .Z uwagi na duży zakres , prace podzielone zostały na trzy etapy. Obejmować będą poszerzenie jezdni, wykonanie warstwy profilowej z masy bitumicznej , warstwy ścieralnej, poboczy i utwardzenie istniejących wjazdów.


Przegląd po zimie.
W dniu 02.04.2016 r. zgodnie z umową na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w rejonie komunikacyjnym Gmin: Włocławek, Lubraniec, Boniewo i Choceń”, tzw. „schetynówka” dokonano przeglądu gwarancyjnego zrealizowanych w ubiegłym roku robót. W rezultacie komisja zaleciła wykonanie następujących prac objętych gwarancją : 
- uzupełnienie ubytków grysów w osi dróg i na skrzyżowaniach w Krukowie, Olganowie, Skibicach,
Wichrowicach,
- uzupełnienie, wyrównanie poboczy na drogach j.w.,
- odnowienie przejścia dla pieszych (pasy) w Olganowie,
- uporządkowanie zatoki i poprawienie oznakowania w Olganowie ,Wichrowicach ,
- wypełnienie szczelin masą zalewą na gorąco pęknięć nawierzchni na drodze w Kaniewie 
gm. Boniewo.
- uzupełnienie, wyrównanie poboczy oraz ubytków masy na krawędziach jezdni – drogi gm. Lubraniec
Wymienione zadanie objęte jest 5-letnim okresem gwarancyjnym , tj. do 2020 roku. Do tego czasu corocznie w okresie kwiecień-maj będą przeprowadzane w/w przeglądy. Zadanie zrealizowane zostało w partnerstwie z gminami Boniewo i Lubraniec.

K.Wojtalik
Powrót

Polecane artykuły:


Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego – Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za Ciebie!

Już 9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jest to ważne wydarzenie, które pozwala nam, obywatelom Polski i Unii Europejskiej, decydować o kierunku, w jakim będzie po [...]

Uczymy się z pasją!

Dnia 20.05.2024 r., w ramach projektu  unijnego "Uczymy się z pasją", uczniowie szkoły z Chocenia uczestniczyli wwycieczce do Torunia. Ten wyjazd to pierwszy z 42 wycieczek zaplanowanych w pro [...]