Rodzina 500+

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3440-rodzina-502.html
Wydano pierwsze decyzje administracyjne w sprawie Świadczeń Wychowawczych tzw. "500+" dla 270 rodz [...] Wydano pierwsze decyzje administracyjne w sprawie Świadczeń Wychowawczych tzw. "500+" dla 270 rodzin, pozostałe będą wydawane na bieżąco. Skutek finansowy wszystkich decyzji na wymienioną pomoc to kwota 450 000 zł.

Powrót

Polecane artykuły:


800+

Szanowni Państwo, 7 sierpnia 2023 r. podpisana została nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego (tzw. 5 [...]

Powiatowe inwestycje na terenie gminy

W roku bieżącym samorząd Powiatu Włocławskiego prowadzi na terenie naszej gminy kilka ważnych inwestycji:1. Na ukończeniu są prace związane z rozbudową drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice- [...]