Rodzina 500+

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3440-rodzina-502.html
Wydano pierwsze decyzje administracyjne w sprawie Świadczeń Wychowawczych tzw. "500+" dla 270 rodz [...] Wydano pierwsze decyzje administracyjne w sprawie Świadczeń Wychowawczych tzw. "500+" dla 270 rodzin, pozostałe będą wydawane na bieżąco. Skutek finansowy wszystkich decyzji na wymienioną pomoc to kwota 450 000 zł.

Powrót

Polecane artykuły:


INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

https://bip.chocen.pl/wiadomosci/15475/wiadomosc/737749/informacja___gminnej_komisji_wyborczej_w_choceniu__powolanej_w_c [...]

Prestiżowa usługa wkracza do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku

Krok ku Przyszłości - Coaching dla Osób w Poszukiwaniu Pracy. Innowacyjny model obsługi klienta z wykorzystaniem technik coachingowych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku Punktem wyjścia [...]