INFORMACJA

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3446-informacja-4.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, że do dnia 05.05.2016 r. zostało wydanych [...] Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, że do dnia 05.05.2016 r. zostało wydanych 498 decyzji dotyczących Świadczenia Wychowawczego, objęto programem 815 dzieci. Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu zostało wysłanych 8 wniosków w celu weryfikacji świadczeń pobieranych na dzieci poza granicami kraju. Kwota przeznaczona do wypłaty za kwiecień wynosi 407 500,00 zł.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja z otwarcia ofert w przetargu na zakup wyposażenia dla szkół w ramach projektu „Uczymy się z pasją”.

W dniu 21 maja 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargu na zakup wyposażenia dla szkół w ramach projektu „Uczymy się z pasją”. Wpłynęło 9 ofert, wszystkie oferty mieszczą się w cenie [...]