INFORMACJA

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3446-informacja-4.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, że do dnia 05.05.2016 r. zostało wydanych [...] Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, że do dnia 05.05.2016 r. zostało wydanych 498 decyzji dotyczących Świadczenia Wychowawczego, objęto programem 815 dzieci. Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu zostało wysłanych 8 wniosków w celu weryfikacji świadczeń pobieranych na dzieci poza granicami kraju. Kwota przeznaczona do wypłaty za kwiecień wynosi 407 500,00 zł.

Powrót

Polecane artykuły:


Inwestycje drogowe

W załączeniu mapa inwestycji drogowych realizowanych w roku bieżącym (kolor niebieski) oraz przewidzianych do realizacji w roku 2024 w ramach Polskiego Ładu (kolor żółty), w ramach Rządowego [...]

INTERNET.GOV.PL

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może: sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy i [...]