XXXI Sesja Rady Gminy w Choceniu

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/346-xxxi-sesja-rady-gminy-w-choceniu.html
Zapraszamy na  XXXI Sesja Rady Gminy w Choceniu, która odbędzie się dnia 15 wrz [...]

Zapraszamy na  XXXI Sesja Rady Gminy w Choceniu, która odbędzie się dnia 15 września 2009 roku o godzinie 14.00.

Radni spotykają się w remizie OSP w Choceniu, posiedzenie będzie kontynuowane w sali konferencyjnej Gimnazjum w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy organizacyjne      - Stwierdzenie quorum.

      - Powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - Przyjęcie porządku obrad.

      - Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.

 1. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie kierunków działania Wójta Gminy.
 3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia komunalnego – samochodu pożarniczego z Nakonowa Starego.
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia komunalnego  - samochodu pożarniczego z Chocenia.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie włączenia działek Jarantowic do Chocenia.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu: „Przebudowa węzła Choceń – Wilkowice – Zakrzewek – Jarantowice”.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zakupu gruntów.
 10.  Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok. 
 12. Interpelacje radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie Sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Lista osób na zakup kostki betonowej drobnowymiarowej z rozbiórki chodników w Czerniewicach i Olganowie - wg kolejności zgłoszeń.

Dorsz Anna - Wilkowice - 100 m2 Pawłowska Wiktoria - Choceń- 100 m2 Chudziński Kryspin - Krukowo – 90 m2 Kruczkowski Janusz - Niemojewo – 80 m2 Dobiecki Jakub - Lutobórz – 12 m2 Bili [...]

Egzekucja zaległości za wodę i ścieki

W ciągu ostatnich tygodni wysłaliśmy kilkadziesiąt zawiadomień o wysokości zaległości w opłatach za wodę i ścieki oraz wezwań do spłaty zadłużenia. Większość osób, które otrzymały [...]