Zmiana inkasenta w Choceniu

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3460-zmiana-inkasenta-w-choceniu.html
W związku z wieloma niedociągnięciami przy rozliczaniu opłaty targowej w Choceniu z dniem 16 maj [...] W związku z wieloma niedociągnięciami przy rozliczaniu opłaty targowej w Choceniu z dniem 16 maja 2016 r z funkcji inkasenta zwolniony został pan Kamil Janowski. Inkasentów imiennie powołuje Rada Gminy Choceń. Na najbliższej sesji wyznaczona zostanie nowa osoba.

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę prawie 8 km dróg

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap II. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 10 odcinków dróg gminny [...]

Absolutorium jednogłośnie

Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 28 maja 2024 r., przedstawiono Raport o stanie gminy za rok 2023. Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum z [...]