Postępują prace przy przebudowie dróg.

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3465-przebudowy-drog.html
W Szczutkowie, Lutoborzu, Wiktorowie realizowana jest inwestycja pn. „ Przebudowa dróg w układzi [...] W Szczutkowie, Lutoborzu, Wiktorowie realizowana jest inwestycja pn. „ Przebudowa dróg w układzie przestrzennym, w wybranych obszarach gmin Choceń, Lubień Kujawski uwzględniająca poprawę warunków technicznych i poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępności transportowej” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – Edycja 2016. Całkowita wartość zadania wynosi 1 648 883,84 zł. Planowana dotacja z budżetu państwa to kwota 786 582,00 zł. Termin zakończenia prac to 30.10.2016 r.

Fotorelacja:


W Siewiersku, na drodze Siewiersk – Świątniki (gr. gm.) układana jest nowa warstwa ścieralna z masy bitumicznej. Zadanie dofinansowane będzie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w zakresie poprawy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W Czerniewicach na ul. Lipowej prowadzone są prace brukarskie. Docelowo planowany jest także  chodnik  na ul. Nowej.
 

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę prawie 8 km dróg

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap II. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 10 odcinków dróg gminny [...]

DZIEŃ DZIECKA w Szczutkowie 🎉

Serdecznie dziękujemy Przewodniczącemu Rady Powiatu Dawidowi Dalmanowi za zapewnienie wspaniałej atrakcji - szalonego misia🐻Wójtowi Gminy Choceń za objęcie wydarzenia patronatem i wsparcie [...]