Umowa ramowa podpisana !!!!

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3471-umowa-ramowa-podpisana.html
Szanowni Państwo z radością informujemy, iż dnia 19 maja 2016 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowy [...] Szanowni Państwo z radością informujemy, iż dnia 19 maja 2016 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki podpisało umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Umowę w imieniu Stowarzyszenia podpisał Prezes Zarządu Roman Nowakowski i Wiceprezes Zarządu Hanna Piastowska, a w imieniu Zarządu Województwa Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko –Pomorskiego i Sławomir Kopyść – członek zarządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego.
Umowa określa prawa i obowiązki Stron w zakresie warunków i sposobu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która przewiduje finansowanie w ramach dwóch programów: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO)
Strategia Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki będzie realizowana na obszarze trzynastu gmin powiatu włocławskiego: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Izbica Kujawska, Fabianki, Kowal, Miasto Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec i Włocławek.
Wysokość środków finansowych w ramach LSR ustalono w następujących wysokościach;
- na wsparcie realizacji operacji w ramach PROW 10 000 000,00 zł.
- na wsparcie realizacji operacji w ramach RPO 19 514 664,00 zł. (w tym na operacje w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 13 881 060,00 zł. i 5 633 604,00 zł. na realizację operacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Środki przeznaczone na realizację LSR trafią między innymi na budowę dróg lokalnych, infrastrukturę turystyczno/rekreacyjną, na wsparcie osób podejmujących działalność gospodarczą, czy na rozwój już istniejących firm. Wsparciem zostaną objęte również działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców, w tym tworzenie klubów samopomocy i świetlic środowiskowych. Jednak najwięcej środków z Regionalnego Programu Operacyjnego zostało przeznaczone na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno –gospodarczej miejscowości wiejskich ponad 13 000 000,00 zł.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym za zaangażowanie w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki.
Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.kujawiaki.pl

Dziękujemy za wsparcie i liczymy na dalszą współpracę!!!

Powrót

Polecane artykuły:


Prace na działce gminnej przy kościele w Choceniu

Rozpoczęły się działania na działce należącej do gminy na przeciwko kościoła w Choceniu. Niestety nie jest to jeszcze budowa bloku. Teren został użyczony firmie w celu zorganizowania zaplec [...]

Dotacje na rozwój sportu

Dwa stowarzyszenia działające w zakresie sportu na terenie gminy Choceń: GTS Unia Choceń - piłka nożna i Akademia Mieszanych Sztuk Walki podpisały umowy na dotacje na realizację zadań w zakre [...]