Droga w Śmiłowicach dofinansowana ze środków unijnych

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3476-droga-w-smilowicach-dofinansowana-ze-srodkow-unijnych.html
W dniu 25 maja 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn Przebudowa dróg w re [...]
Bez tytułu 9f8be
W dniu 25 maja 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn Przebudowa dróg w rejonie komunikacyjnym Śmiłowice – Pustki Śmiłowskie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina na powyższą inwestycję otrzyma 63,63 % dofinansowania, co stanowi kwotę 380 071,00 zł.
Przeprowadzony został przetarg na przebudowę drogi, który wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Kutna, oferując wykonanie zadania za kwotę 597.315,59 zł brutto. Przebudową objęte zostaną: droga gminna wewnętrzna – rz. Lubieńka, droga gminna Nakonowo Stare - Śmiłowice, droga gminna Śmiłowice – Pustki Śmiłowskie Zakres robót obejmuje m.in. prace pomiarowe i przygotowawcze, podbudowę, nawierzchnię oraz zjazdy. Inwestycja ma zostać zakończona do końca kwietnia 2017 r.

Powrót

Polecane artykuły:


Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Gminy w Choceniu

Urząd Gminy w Choceniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobiln [...]