Wspólna droga – wspólna sprawa.

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3478-wspolna-droga-wspolna-sprawa.html
100%auto
Rozpoczęła się budowa drogi Wilkowiczki - Śmiłowice. Jest to droga powiatowa i dla gminy ciąg [...] Rozpoczęła się budowa drogi Wilkowiczki - Śmiłowice. Jest to droga powiatowa i dla gminy ciąg komunikacyjny o dużym znaczeniu. Zawarliśmy porozumienie ze Starostą Włocławskim P. Kazimierzem Kacą i podzieliliśmy się zakresem prac. Gmina na swój koszt wykonuje obustronnie poszerzenie drogi, powiat wykona nową nawierzchnię asfaltową. Całość tj. w tym roku 1 km, chcemy wykonać do końca czerwca. W kolejnych latach następne odcinki. Inwestycja jest przykładem jak można współpracując wykonać zadania, które z początku wydawały się nierealne. Ze strony gminy robotami kieruje p. Krzysztof Wojtalik.

Powrót

Polecane artykuły:


Nasza delegacja na dożynki powiatowe

W tym roku podczas dożynek w Choceniu najładniejszy wieniec dożynkowy przygotowało KGW z Wichrowic. Wieniec ten został zgłoszony do udziału w dożynkach powiatowo – gminno – parafialnych, k [...]