Wspólna droga – wspólna sprawa.

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3478-wspolna-droga-wspolna-sprawa.html
100%auto
Rozpoczęła się budowa drogi Wilkowiczki - Śmiłowice. Jest to droga powiatowa i dla gminy ciąg [...] Rozpoczęła się budowa drogi Wilkowiczki - Śmiłowice. Jest to droga powiatowa i dla gminy ciąg komunikacyjny o dużym znaczeniu. Zawarliśmy porozumienie ze Starostą Włocławskim P. Kazimierzem Kacą i podzieliliśmy się zakresem prac. Gmina na swój koszt wykonuje obustronnie poszerzenie drogi, powiat wykona nową nawierzchnię asfaltową. Całość tj. w tym roku 1 km, chcemy wykonać do końca czerwca. W kolejnych latach następne odcinki. Inwestycja jest przykładem jak można współpracując wykonać zadania, które z początku wydawały się nierealne. Ze strony gminy robotami kieruje p. Krzysztof Wojtalik.

Powrót

Polecane artykuły:


Dopłaty do kukurydzy

Czwartek tj. 29.02.2024r. jest ostatnim dniem na składanie wniosków o pomoc finansową dla rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z [...]

Kolejny przetarg na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I

Ogłoszony został drugi przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. W poprzednim postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekr [...]