DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO – ZBLIŻA SIĘ KONIEC TERMINU NA SKŁADANIE WNIOSKÓW!

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3531-doplaty-do-materialu-siewnego-zbliza-sie-koniec-terminu-na-skladanie-wnioskow.html
Informujemy, że w dniu 25 czerwca br. w myśl przepisu § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Ro [...] Informujemy, że w dniu 25 czerwca br. w myśl przepisu § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 113, poz. 945 z późn. zm.) kończy się termin przyjmowania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Jednakże z uwagi na fakt, że dzień 25 czerwca przypada w sobotę to za ostatni dzień terminu złożenia wniosku uważa się najbliższy następny dzień powszedni, tj. poniedziałek 27 czerwca 2016 r. Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) oddziału terenowego ARR. Wnioski dostępne są na stronie internetowej http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/material-siewny lub w tut. Urzędzie Gminy w Choceniu pokój nr 1. W przypadku gdy uprawa która została zaorana w skutek wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. przymrozków musi zwrócić się do Urzędu Gminy w celu uzyskania zaświadczenia. Wszystkich informacji dowiecie się Państwo ze strony ARR lub osobiście w Urzędzie. Zapraszamy.

Powrót

Polecane artykuły:


Podpisano umowę na przebudowę odcinka drogi Wola Adamowa - Choceń

Marszałek Województwa podpisał z wykonawcą umowę na modernizację kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 269 Wola Adamowa - Choceń. Umowa obejmuje: - 2,9 km modernizacji trasy, - koszt to 7, [...]

Kuchnia w harcówce

Na wniosek nowej Pani Komendant Hufca hm. Alicji Wiśniewskiej samorząd naszej gminy wyasygnował środki na remont pomieszczeń kuchni w harcówce. Prace remontowe zostały wykonane przez pracownik [...]