Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3533-medale-za-dlugoletnie-pozycie-malzenskie-3.html
W dniu 16 czerwca 2016 r., po raz drugi w tym roku, w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka odb [...] W dniu 16 czerwca 2016 r., po raz drugi w tym roku, w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medalami zostały odznaczone Pary Jubilatów, które przeżyły ze sobą 50 i więcej lat.
Uroczystego aktu dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Choceń Pan Roman Nowakowski wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Choceniu Panią Marią Dobiecką. Odznaczonym parom wręczono legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty i zaproszono na poczęstunek.
Podniosłą chwilę uczczono, wznosząc toast symboliczną lampką szampana, przy występach dzieci i młodzieży pod opieką Pani Katarzyny Kurkiewicz-Błaszczyk.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali odznaczeni:
Państwo Zenobia i Kazimierz Czerwińscy
Państwo Maria i Ryszard Jałoszyńscy
Państwo Jadwiga i Jerzy Łąccy
Państwo Halina i Stanisław Piaseccy
Państwo Halina i Stanisław Skonieczni
Państwo Irena i Wacław Sobocińscy
Szanownym Jubilatom z okazji Jubileuszu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, szczęścia na dalsze lata wspólnego życia oraz winszujemy, abyście każdego roku obchodzili ten dzień, tak szczególnie jak obchodziliście wówczas, kiedy po raz pierwszy wypowiadaliście sobie sakramentalne „TAK”.

Powrót

Polecane artykuły:


Pomoc suszowa

Od dziś tj. od 29.02.2024r. do 15.03.2024r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej z tytułu wystąpienia w gospodarstwie rolnym niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim była n [...]

Jest finansowanie na mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń

Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń, to projekt, który znalazł się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomors [...]