Sesja absolutoryjna

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3544-sesja-absolutoryjna.html
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Choceniu w dniu 29 czerwca 2016 r., radni udzielili Wójtowi gm [...] Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Choceniu w dniu 29 czerwca 2016 r., radni udzielili Wójtowi gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy Choceń za rok 2015. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Choceniu oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. Absolutorium udzielane jest Wójtowi gminy, ale tak naprawdę jest to ocena pracy całego urzędu. Tym bardziej dziękujemy, bo 12 radnych pozytywnie oceniło naszą pracę. Jak zauważył także radny Adam Ciesielski jest to ocena słuszna, gdyż w opublikowanym przez tygodnik Wspólnotę rankingu gmin wiejskich podsumowującym 10 lat pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej dla Polski, nasza gmina zajęła drugie miejsce w powiecie włocławskim. 

Szerzej o rankingu pisaliśmy:  https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/3508-gmina-chocen-wsrod-najlepszych-w-rankingu-wykorzystania-srodkow-z-ue.html

Powrót

Polecane artykuły:


Absolutorium jednogłośnie

Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 28 maja 2024 r., przedstawiono Raport o stanie gminy za rok 2023. Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum z [...]