Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach rozstrzygnięty

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3585-konkurs-na-dyrektora-szkoly-podstawowej-w-wilkowicach-rozstrzygniety.html
100%auto
W dniu siódmego lipca  Wójt Gminy Choceń ogłosił konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej [...] W dniu siódmego lipca  Wójt Gminy Choceń ogłosił konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Do konkursu mogła przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009. Nr 184, poz. 1436 ze zmianami).

W celu wyłonienia najlepszego kandydata Wójt Gminy Choceń powołał komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. W skład komisji powołano: 3 przedstawicieli Wójta Gminy Choceń, 2 przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, przedstawiciela Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, przedstawiciela Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego,  przedstawiciela Komisji Międzyzakładowej NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty
i Szkolnictwa Wyższego, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

Kandydaci na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach zobowiązani byli złożyć wymagane dokumenty do dnia 22 lipca 2016 r. Wpłynęła 1 oferta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, które odbyło się w dniu 5 sierpnia 2016 r., wyłoniono kandydata w osobie Pana Marka Romana Zapieca.

W dniu 8 sierpnia 2016 r. powierzono stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach Panu Markowi Romanowi Zapiec na okres 5 lat, tj. od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Gratulujemy!

Powrót

Polecane artykuły:


Wykonawca przebudowy dróg – etap II

                     Podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z  Kutna na [...]

Lista osób na zakup kostki betonowej drobnowymiarowej z rozbiórki chodników w Czerniewicach i Olganowie - wg kolejności zgłoszeń.

Dorsz Anna - Wilkowice - 100 m2 Pawłowska Wiktoria - Choceń- 100 m2 Chudziński Kryspin - Krukowo – 90 m2 Kruczkowski Janusz - Niemojewo – 80 m2 Dobiecki Jakub - Lutobórz – 12 m2 Bili [...]