Susza i gradobicie 2016

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3590-susza-i-gradobicie-2016.html
Na terenie gminy odnotowaliśmy już kolejne zjawisko atmosferyczne, które wyrządziło szkody w up [...]
Na terenie gminy odnotowaliśmy już kolejne zjawisko atmosferyczne, które wyrządziło szkody w uprawach polowych i sadowniczych- susza. Po apelach mieszkańców tut. Urząd Gminy wystosował pismo do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o zatwierdzenie składu gminnej komisji ds. szacowania strat w uprawach. Skład komisji: Krzysztof Czarniak- Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku- przewodniczący, Tomasz Sikorski- pracownik UG, Kamil Klejba- pracownik UG Choceń oraz Pan Wojciech Celmer- Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Szkody będą szacowane w takich uprawach jak zboża jare i ozime, rzepak, rzepik oraz w krzewach owocowych. Protokoły muszą być sporządzone w dwóch egzemplarzach. Po tym czasie gminna komisja na podstawie indywidualnych protokołów sporządzi protokół zbiorczy, który zostanie przesłany do Urzędu Wojewódzkiego. W protokole wypisujemy wszystkie uprawy które są w gospodarstwie. Najlepiej i najpewniej bazować na wniosku obszarowym. Wtedy powierzchnia gruntów w gospodarstwie będzie podana rzetelnie. Może to być potrzebne w momencie gdy przyznane zostaną zasiłki bezzwrotne. To jeszcze nic pewnego. Dlatego prosimy o staranne wypełnienie protokołu. Więcej informacji uzyskacie Państwo w tut. Urzędzie Gminy- Tomasz Sikorski pok. nr 1, tel. 54 284 66 17 oraz u sołtysów u których pobierzecie Państwo wniosek wraz z protokołem. Będziemy informować na bieżąco.
Gmina Choceń otrzymała także zarządzenie zatwierdzające skład komisji ds. szacowania szkód w uprawach polowych spowodowanych przez grad. Szkody powstały w takich uprawach jak rzepak i rośliny strączkowe. Skład komisji i procedura jest taka sama jak przy wyżej wspomnianej zjawisku jakim jest susza.

Powrót

Polecane artykuły:


Inwestujemy na Giełdzie Energii

Za pośrednictwem firmy 4EDU spółka z o.o. z Gliwic wystąpiliśmy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie „Białych Certyfikatów”,  dla inwestycji Kompleksowa modernizacja budyn [...]

Harmonogram szczepień objazdowych na wściekliznę w 2024r.