Zapraszamy na XIX Sesję Rady Gminy

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3610-zapraszamy-na-xix-sesja-rady-gminy.html
Zapraszamy na XIX sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 14 wrze [...]

Zapraszamy na XIX sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 14 września 2016 r. (środa) o godz. 12.00 w Choceńskim Centrum Kultury.


Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Sprawy organizacyjne
- stwierdzenie prawomocności obrad
- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
- przyjęcie porządku obrad.
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4.  Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
5.  Zmiana wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2016 r.
6.  Ustalenia wysokości diet dla radnych.
7.  Zmiana uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
8.  Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z samorządem Gminą Lubień Kujawski.
9.  Wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Choceń dla Gminy Lubień Kujawski w 2017 roku. 
10. Współdziałanie z Gminą Lubień Kujawski w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 190726C, 190728C, 190731C w m. Choceń, Ząbin i Szczutkowo”
11. Zasady bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży.
12. Wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Choceń aportu do Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Rypinie.
13. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu.
14. Szczegółowe warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi.
15. Interpelacje radnych Rady Gminy.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Powiatowy Piknik Strażacki w Choceniu

Starosta Włocławski Roman Gołębiewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Dawid Dalmann organizują w Choceniu w dniu 7 czerwca 2024 r., IV Powiatowy Piknik Strażacki. Impreza rozpocznie się o god [...]

Uczymy się z pasją

Dnia 03.65.2024r., w ramach projektu  unijnego "Uczymy się z pasją", uczniowie klasy I i II szkoły z Wilkowic uczestniczyli w wycieczce do Torunia. Oto fotorelacja z tego wydarzenia. [...]