XXXIII Sesja Rady Gminy w Choceniu

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/363-xxxiii-sesja-rady-gminy-w-choceniu.html
Zawiadamiam, że dnia 5 listopada 2009 roku o godzinie 15.00 rozpocznie się XXXIII Sesja Rady Gminy [...] Zawiadamiam, że dnia 5 listopada 2009 roku o godzinie 15.00 rozpocznie się XXXIII Sesja Rady Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:
   1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.
   2. Sprawy organizacyjne

      - Stwierdzenie quorum.

      - Powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - Przyjęcie porządku obrad.

      - Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.

      - Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

   3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
   4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok.
   5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
   6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu parków elektrowni wiatrowych.
   7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Choceń do stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1.
   8. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych.
   9. Interpelacje radnych.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zakończenie Sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Tablety dla Absolwentów

W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/2024 w dniu 21 czerwca 2024 r., zostały wręczone specjalne nagrody Wójta Gminy Choceń dla absolwentów szkół podstawowych. Uczniowie za u [...]