Badania ankietowe

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3634-badania-ankietowe.html
W dniach 3-7 października na terenie gminy zostaną przeprowadzone badania ankietowe do sporządzen [...] W dniach 3-7 października na terenie gminy zostaną przeprowadzone badania ankietowe do sporządzenia „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych”. Zadanie zostało zlecone firmie INVESIS Polska z siedzibą w Krakowie. Badania przeprowadzone zostaną na 100 wybranych osobach, w punktach sprzedaży alkoholu oraz w szkołach.

Powrót

Polecane artykuły:


Susza- wnioski o odszkodowanie

Od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków p [...]

Dopłaty do kukurydzy

Czwartek tj. 29.02.2024r. jest ostatnim dniem na składanie wniosków o pomoc finansową dla rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z [...]