NASZA SCHETYNÓWKA NA 1 MIEJSCU!

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/364-nasza-schetynowka-na-1-miejscu.html
Znamy już wyniki oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Narodowego Programu Pr [...] Znamy już wyniki oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wojewoda zatwierdził listę rankingową w ramach wymienionego konkursu. Mamy powody do zadowolenia. Spośród 87 złożonych i 24 wybranych do realizacji wniosków, nasz projekt znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej.

Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 1.127.200 zł na wykonanie zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego Choceń – Wilkowice – Zakrzewek – Jarantowice”. W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek o długości 3.120 mb. Realizacja rozpocznie się wiosną 2010 r.


Powrót

Polecane artykuły:


Weryfikacja terenowa drogi w Skibicach

W dniu 4 lipca 2024 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji terenowej wniosku o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Weryfikacja dotyczy 985 mb d [...]

UWAGA

Zjawisko przebarwienia wody ustąpiło na całej naszej sieci. Miało ono miejsce tylko wycinkowo w miejscowości Niemojewo. Cały czas wodociągi są monitorowane. Pod względem organo – leptyczmym [...]