Uruchomienie porannych pociągów

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3649-uruchomienie-porannych-pociagow.html
W związku z wieloma apelami naszych mieszkańców dotyczących rozkładu jazdy pociągów na trasie [...] W związku z wieloma apelami naszych mieszkańców dotyczących rozkładu jazdy pociągów na trasie Kutno- Toruń Województwo Kujawsko Pomorskie postanowiło go „lekko” zmienić. W rozkładzie jazdy pociągów, który zacznie obowiązywać od 11 grudnia 2016 roku na trasie Kutno Kaliska Kujawskie – Włocławek, Województwo starało się utrzymać tak układ połączeń, który pozwoliłby zaspokoić potrzeby jak największej liczby pasażerów. W związku z tym przewiduje się uruchomienie połączeń z Kalisk Kujawskich, które umożliwi dotarcie do pracy we Włocławku na godz. 6.00. Pociąg ten zostanie wydłużony do Bydgoszczy Głównej, co stanowi odpowiedź na liczne postulaty podróżnych o uruchomienie bezpośrednich połączeń w tym kierunku. Dodatkowo przewiduje się uruchomienie pociągu w relacji Kutno – Toruń Główny dedykowanego uczniom i osobom rozpoczynającym pracę we Włocławku o godz. 8.00.

Staramy się na bieżąco przekazywać wszystkie sygnały i prośby naszych mieszkańców do władz Województwa. Wiemy, że potrzeb jest bardzo dużo, będziemy w dalszym ciągu prosić władze Województwa, żeby oferta przewozowa spełniała oczekiwania jak największej liczby pasażerów.

Powrót

Polecane artykuły:


POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2024

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, że istnieje możliwość wydania skierowania na paczki żywnościowe w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc [...]

Uczymy się z pasją!

Dnia 20.05.2024 r., w ramach projektu  unijnego "Uczymy się z pasją", uczniowie szkoły z Chocenia uczestniczyli wwycieczce do Torunia. Ten wyjazd to pierwszy z 42 wycieczek zaplanowanych w pro [...]