Odbiór odpadów z terenów rekreacyjnych

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3651-odbior-odpadow-z-terenow-rekreacyjnych.html
Rada Gminy Choceń zdecydowała o włączeniu działek letniskowych i terenów rekreacyjnych do syst [...] Rada Gminy Choceń zdecydowała o włączeniu działek letniskowych i terenów rekreacyjnych do systemu zbiórki odpadów komunalnych. Obowiązek ten wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Zgodnie z uchwałą odpady odbierane będą od właścicieli działek letniskowych i rekreacyjnych  raz w miesiącu od kwietnia do czerwca oraz od września do października. Natomiast 2 razy w miesiącu w okresie od lipca do sierpnia. Odpady będą odbierane z pojemników o pojemności 1100 l ustawionych w pobliżu działek na terenie Szczutkowa, Lutoborza, Chocenia, Borzymowic, Krukowa, Borzymia oraz Ługowisk. Ryczałt za odpady segregowane wyniesie 150 zł, a za niesegregowane 210 zł na sezon letniskowy. W bieżącym roku zbieramy deklaracje od właścicieli działek rekreacyjnych, zaś pobór opłaty i odbiór odpadów obowiązywał będzie od przyszłego roku.

W najbliższym czasie właściciele działek rekreacyjnych otrzymają pisemne wezwanie do złożenia deklaracji. Jeżeli deklaracje nie będą składane zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu naliczenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z działek rekreacyjnych.

Pobierz deklarację

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja PIT

Informujemy, że w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) do odbioru są Informacje o dochodach za rok 2023 ( PIT 11) i PIT-R - diety. [...]

Przetarg na kruszywo ogłoszony

Ogłoszony został przetarg na Zakup i dostawę kruszywa drogowego wapienno-żwirowego na terenie Gminy Choceń. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://ch [...]