Nowe inwestycje drogowe

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3682-bedzie-nowa-schetynowka.html
Po raz kolejny Gminie Choceń udało się otrzymać jedną z największych ilości punktów, aby zna [...] Po raz kolejny Gminie Choceń udało się otrzymać jedną z największych ilości punktów, aby znaleźć się na liście rankingowej projektów, które otrzymają dofinansowanie. Nasz wniosek pn. Przebudowa dróg gminnych nr 190726C, 190728C, 190731C w m. Choceń, Ząbin i Szczutkowo znalazł się na 7 miejscu na 73 wnioskodawców w kategorii dróg gminnych. Inwestycja na kwotę 1.526.195,67 zł objęta jest 50% dofinansowaniem w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Zadanie obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg o długości 3,448 km t.j. ul. Parkowa w Choceniu (270 m), droga w Ząbinie i Szczutkowie ( 2.797 m) oraz droga w Bodzanowie (381 m). W ramach inwestycji zostanie wykonana podbudowa oraz nawierzchnia z masy asfaltobetonowej. Na zjazdach wykonane zostaną przepusty śr. 400 mm. Pobocza gruntowe (0,75 m) miejscowo ulepszone tłuczniem. Wykonany będzie chodnik w ciągu ul. Parkowej o długości 220 m oraz na drodze w Szczutkowie o długości 27 m. Wprowadzone znaki aktywne na przejściach dla pieszych i ich oświetlenie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Planowany termin zakończenia zadania to październik 2017 r.

Powrót

Polecane artykuły:


Oberwanie chmury nad Choceniem.

1 czerwca przez Kujawy przetoczył się front burzowy. Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce w Choceniu. W godzinach popołudniowych nad naszą miejscowością przeszła potężna burza, której to [...]

Renowacja zabytku

Jesteśmy w trakcie renowacji obiektu zabytkowego w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12 (budynku Urzędu Gminy). Zakres prac przewidziany do realizacji: - termomodernizacja ścian zewnętrznych, dach [...]