Dotacja do wodociągu

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3688-dotacja-do-wodociagu.html
Gmina Choceń jest w trakcie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Nakonowie St [...]
Gmina Choceń jest w trakcie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Nakonowie Starym oraz renowacja ujęć i stacji uzdatniania wody w Choceniu”. Inwestycja realizowana jest w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sytuacja jaka zaistniała  na terenie naszej gminy w związku z brakiem wody
w miejscowości Nakonowo Stare podjęliśmy decyzję o budowie odcinka sieci wodociągowej o długości 575 mb do przesyłu wody pitnej. Ponadto w wyniku wzmożonego poboru wody w ilości ponad 1000m3/d, powyżej wydajności eksploatacyjnej nastąpiła depresja zwierciadła wody, uszkodzeniu uległy pompy, wystąpiły okresowe wyłączenia ujęć, nastąpił spadek jakości wydobywanej wody. W związku z powyższym konieczna jest renowacja ujęć i stacji uzdatniania wody. Wartość zadania opiewa na kwotę 179 850,00 zł. Dotacja z budżetu państwa to kwota 143 880,00 zł. Natomiast wkład własny Gminy Choceń to 35 970,00 zł. W ramach przetargu wyłoniony został wykonawca prac Gminna Spółka Wodna Choceń. Roboty na obiekcie zostały rozpoczęte. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 30.11.2016r.

Powrót

Polecane artykuły:


Cymerman zdobywa srebrny medal w Pucharze Świata!

W dniach 13-17.06 w Budapeszcie(Węgry ) rozegrany został Puchar Świata w Kickboxingu, rywalizacja toczyła się na 12 matach i 6 ringach, w zawodach wzięło udział 3280 zawodników z  381 kl [...]

Wczasorekolekcje w Dursztynie.

Dzięki wsparciu Wójta Gminy Choceń w dniach 4-11 lipca grupa dzieci i młodzieży z naszej parafii uczestniczyła we wczasorekolekcjach w Dursztynie. Organizatorem i jednym z opiekunów był ks. Ma [...]