XXXIV Sesja Rady Gminy

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/370-xxxiv-sesja-rady-gminy.html
Zapraszamy na  XXXIV Sesję Rady Gminy w Choceniu, która odbędzie się dnia 30 li [...]
Zapraszamy na  XXXIV Sesję Rady Gminy w Choceniu, która odbędzie się dnia 30 listopada 2009 roku o godzinie 14.00 w Gimnazjum w Choceniu.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy organizacyjne

      - Stwierdzenie quorum.

      - Powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - Przyjęcie porządku obrad.

      - Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.

 1. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 2. Przyjęcie programu "System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Choceń"
 3. Wprowadzenie ulg w podatku rolnym.
 4. Ustalenie stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości.
 5. Pobór podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 6. Zatwierdzenie konsultacji oraz włączenie działek do Chocenia.
 7. Współdziałanie z powiatem w zakresie przebudowy drogi powiatowej Włocławek - Kruszyn - Choceń.
 8. Zmiana statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Choceniu.
 9. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części gminy Choceń - teren parków elektrowni wiatrowych.
 10. Ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego.
 11. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w tym informacji o wynikach egzaminów.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie Sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w ramach realizacji Polityki Terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Strategii Terytorial [...]

Ogłosiliśmy drugi przetarg na wykonanie fontanny na skwerku

Ogłosiliśmy drugi przetarg na wykonanie fontanny na skwerku w Choceniu. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl do dnia 30 lipca 2 [...]