Przebudowa dróg

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3707-przebudowa-drog-2.html
Zakończone zostały prace na zadaniu. „Przebudowa dróg w układzie przestrzennym, w wybranych ob [...] Zakończone zostały prace na zadaniu. „Przebudowa dróg w układzie przestrzennym, w wybranych obszarach gmin Choceń, Lubień Kujawski uwzględniająca poprawę warunków technicznych i poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępności transportowej” . Projekt obejmował przebudowę 5,519 km  dróg, wykonano chodniki , zatokę autobusową, perony , przejścia dla pieszych, odtworzone zostały rowy. Drogi otrzymały nowe nawierzchnie bitumiczne. Inwestycja otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie:786 582,00 zł. Całkowita wartość prac to 1 648 883,84 zł. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – Edycja 2016.

Powrót

Polecane artykuły:


Zakończono prace przy termomodernizacji i modernizacji kompleksu szkolnego w Choceniu

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe DAWBUD Adam Iwański z Włocławka zrealizowało prace budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn: „ Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceni [...]

Wycieczka do Warszawy

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń i Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach zaprasza społeczność naszej gminy do udziału w wycieczce do Warszawy w 80 - rocznicę wybuchu powst [...]