Misja gospodarcza na Ukrainę.

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3715-misja-gospodarcza-na-ukraine.html
W związku z zaistniałą sytuacją niezależną od Gminy Choceń wyjazd z misją gospodarczą z pa [...] W związku z zaistniałą sytuacją niezależną od Gminy Choceń wyjazd z misją gospodarczą z października został przesunięty na 27 listopada. Na Ukrainę uda się z naszej Gminy delegacja samorządowa i biznesowa. Wizyta ma na celu promocję gminy Choceń i umożliwienie kontaktów gospodarczych przedsiębiorcom z naszego terenu z przedstawicielami biznesu w Ukrainie. Spotkanie w obecności Konsula Generalnego RP w Ukrainie, Prezydenta miasta Chmielnicki i przedstawicieli biznesu oraz Izby Handlowo Przemysłowej przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów głównie gospodarczych. W tym samym czasie będzie również podpisane porozumienie o daleko idącej współpracy pomiędzy gminą Choceń i gminami Obwodu Chmielnickiego. Równolegle udaje się też delegacja z Urzędu Marszałkowskiego oraz Prezydent Włocławka. Na spotkaniu w Chmielnickim zaprezentują się CCKiB w Choceniu, GOSiR i ZHP hufiec powiat z ofertą obozów sportowych i wypoczynkowych i oczywiście przedsiębiorcy różnych branż z terenu naszej gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Zakończenie remontu dróg w Niemojewie

Zakończono realizację projektu pn. „Remont dróg gminnych nr 190734C i nr 190751C” w miejscowości Niemojewo. Wykonawcą robót była Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o. o. z Włocławk [...]

Plaża Choceń widziana z drona.

Ostatnie badania jakości wody potwierdzają, że woda jest przydatna do kąpieli. Zdjęcia Szymon Bełkowski. [...]