Droga w Lijewie - wniosek o zmianę granic gotowy

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3716-droga-w-lijewie-wniosek-o-zmiane-granic-gotowy.html
Po zebraniu wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i załączników niezbędnych do wniosku o zmia [...] Po zebraniu wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i załączników niezbędnych do wniosku o zmianę granic administracyjnych pomiędzy gminami Choceń i Włocławek sprawa została skierowana na posiedzenie Rady Gminy. Podczas ostatniej sesji radni gminy Choceń podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic. Opinię w tej sprawie mieszkańcy zarówno naszej jak i gminy Włocławek wyrazili pozytywną. Niestety procedura jest długa i zmiana będzie możliwa najwcześniej z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Powrót

Polecane artykuły:


Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana zakupiła koparko-ładowarkę

W ostatnich dniach Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana z powodzeniem zakończyła pierwszą inwestycję w ramach otrzymanych środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Spółdzielnia zakupi [...]

Plaża Choceń widziana z drona.

Ostatnie badania jakości wody potwierdzają, że woda jest przydatna do kąpieli. Zdjęcia Szymon Bełkowski. [...]